Due to impressive media subjection, 50,346 packs of Capsiplex soldout in 3 days. After that, the outcome coming from customers have shown promise too. Amy J. reports being lower two dress sizes in 6 weeks. Frank L., reports losing 8 pounds within 3 weeks. And Wendy B. boasts she s 11 lbs lighter right after just 23 days. The maker states when you have a lot more than 14lbs to shed, you can assume to decrease up to four lbs in your very first 7 days, and after that drop 1 or 2 lbs each week thereafter. That s fairly remarkable in our books. The company dependent their product upon 30 years of investigation and offers 24-hour help using their United kingdom office. They ship to all over the world and give a reasonable value with regard to Capsiplex, considering it makes it possible to get rid of to 278 calories per day. metabolism diet Blueberries are a rich source of anti-oxidants that aid people to have a tough base to fight free radicals and pollutions in every form. Blueberries are proportionate to fruits and vegetables in justifying their excellent consequence because natural chemicals called anthocyanins are present in them. Research was done on rats, which had high calorie diet along with blueberries, which confirmed lesser fat on the waist area after three months compared to other rats, which had only their regular high fat diet. They have better control over cholesterol and insulin sensitivity. On the other hand, the consequence of shrink in waist fat was much prominent on those fed on low fat diet. fat belly diet Stem cells not only enhance the body s ability to do what it is naturally supposed to do, it also fills you with more energy. fat loss diet menu Subsequent would be be sure that your intake of vitamin supplements like A, E, C, B12 and B6 and minerals similar to zinc and selenium is enough. They make your disease preventing capability more durable and due to this fact assist in controlling herpes. when do you take garcinia cambogia weight loss But there is no need to panic. If you get pregnant and have PCOS, inform your gynecologist immediately. Some medications for PCOS are not suitable during pregnancy. Since you are already undergoing treatment for PCOS, the chances of having a successful pregnancy automatically increases since you already must be concentrating on weight loss through good diet and exercise, reducing your stress levels and taking medical care to protect you and your baby. alkaline diet recipes Bildiri Yazım Kılavuzu      

Bildiri Yazım Kılavuzu

textedit-icon-300x300

Sayfa Düzeni (Lütfen Belirtilenlere Özen Gösteriniz)

Sunum için değerlendirilmek üzere gönderdiğiniz metinlerden yalnızca Microsoft Word dosyaları kabul edilecektir.

Yazı biçimi olarak “Times New Roman”, yazı boyutu olarak 12 punto kullanılmalı, satırlar arasında birer boşluk bırakılmalıdır.

Araştırma özeti yazılırken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir. Araştırma özeti belirlenen kurallara uymadığı takdirde düzeltme için geri gönderilecektir. Bu durum sempozyumda sözlü/görsel sunum yapma başvurusunun uzamasına sebep olacaktır. Sunum dosyasına 11 x 17 cm ölçülerinde grafik yerleştirilebilir. Çalışma özeti maksimum 250 kelimeden oluşmalıdır.

Özet Yazarken Dikkat Edilecek Noktalar

Araştırma özeti başlığı BÜYÜK harflerle ve bold yazılır.

Satırlar arası birer boşluk (Single space) bırakılır.

Yazarların isimleri için yeni bir satıra geçilir ve altı çizilir. Gönderme yapılan yazarlar için üst simge kullanılır.

Yazarların çalıştıkları kurumlar belirtilir. Her adres ilgili üst simge numarası ile numaralandırılır.

Bir satır boşluk bıraktıktan sonra özet yazılır. Çalışmanın amacı, uygulanan metotlar, ana bulgu ve sonuçlar mümkün olduğunca kısa ve öz anlatılır.

Öneriler

Araştırma özeti İngilizce ve/veya Türkçe yazılmalıdır.

Özet için seçilecek başlık kısa ve etkili olmalı, en çok iki satır sürmelidir.

Bütün özetler kabul edilmeden önce bilimsel makale değerlendirme sürecinden geçecek, gerekirse düzeltilecek veya düzeltilmesi için katılımcıya geri gönderilecektir.

Bildiri yazım kuralları

Vaka Çalışmaları

Sunulacak vaka çalışmaları ve klinik visit (grand rounds) sunumları, ilgi çekici teşhis, tedavi ya da hastalığı kontrol altına almış olan vakalardan seçilmelidir. Vaka çalışmaları sözlü veya sergi şeklinde sunulabilir.
Tamamlanmamış araştırmalar Kabul edilmez.

Sözlü Sunumlar

Sözlü sunumlar, araştırma özeti komite tarafından onaylandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır. Sözlü sunum yapmak isteyenler “özet (abstract) formunda sözlü sunum kısmını işaretlemelidir. Aksi takdirde araştırma özeti sergide yer alacaktır.

Özetlerin teslim tarihi bittikten (01.08.2013) kısa bir süre sonra komite üyeleri Kupa Terapisi Sempozyumunda sunum yapma hakkını kazanan isimleri açıklayacaklardır.

Sergi Kılavuzu

Araştırma özetleri konferans boyunca sergilenecektir. Afişlerin yazarları sunumları hakkında sorulabilecek soruları cevaplama, konuyu detaylandırma ve tartışmalara katılmaya hazır olmalıdır.

Bunun için aşağıda verilen önerileri dikkatle okuyunuz.

  • Sergi bölümde yer almak üzere seçilen araştırma özetleri konularına göre gruplandırılacaktır.
  • Oturumunuz ve süresi hakkında e-posta aracılığı ile bilgilendirileceksiniz. Ayrıca toplantı salonunda da kontrol edin.
  • Sergiler kendilerine tahsis edilen panolar üzerine yerleştirilecektir. Konferans programında belirtilen sergi numaraları araştırma özetlerine yerleştirilmelidir. Afiş numaranız önceden size ayrılan pano üzerinde yer alacaktır. Afiş iğnelerini kayıt masasından temin edebilirsiniz.
  • Afişlerin ölçüleri 84.10 cm x 59.40 cm (A1) büyüklüğünde olmalı. Afişler 2 m 90 cm’lik pano üzerinde 2’şer sayfayı alacak şekilde yerleştirilecek. Böylece sunum esnasında 2 afiş birden sergilenebilecek.
  • Alan yeterli olursa araştırma özetinizi büyüterek afişinize eklemenizde fayda var. Bunu yapamadığınız takdirde özetlerin toplantı esnasında elden dağıtılması da mümkündür.
  • Afiş yazılarınız en az 1 metre uzaklıktan görülebilecek büyüklükte olmalıdır. Açıklama yazıları kısa ve anlaşılır olmalıdır. Sunum esnasında afiş tahtasına hiçbir şey yazıp çizmeyin.

pharmacy rx one canadaterbinafine"domain"http://www.prosofthumanresource.com/zasa/viagra-in-the-usa.phpc r walgreen guns"domain"websiteonline pharmacies in usamailorder antibiotics"site"buy generic cialis generic cialiscanada sildenafil tabletspharmacystorewhere to buy erythromycinabout