ULUSLARARASI KUPA TERAPISI SEMPOZYUMU 2013

Hakkında

NHI İSTANBUL Doğal Sağlık Enstitüsü

 

www.nhi.com.tr

Amaç:

Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif (GTA) Tıp konusunda eğitim ve araştırma yapmak,
Unutulmuş şifa kaynaklarını yeniden keşfetmek, canlandırmak ve yaygınlaştırmak;
Sağlık ihtiyaçlarını fıtri, doğal, ekolojik ve zarar vermeyen yöntemlerle karşılanmasının yollarını aramak; sonuçları ilgililerle paylaşmak;
Bilgi paylaşımı ve uygulama alanları oluşturmak amacıyla kurulmuş bağımsız bir enstitüdür.

Misyonumuz:

Geleneksel Tıp ilmini ihya etmek,
Doğal sağlık araştırmaları yapmak,
GTA Tıbbı kolay ulaşılabilir hale getirmek ve korumak,
GTA Tıbbın gelişmesini, yaygınlaşmasını, eğitimini ve uygulanmasını sağlamak

Vizyonumuz:

İsteyen herkesin doğal sağlık uygulamalarına ulaşmasını sağlayan
Araştırma, geliştirme, düzenleme ve kontrol faaliyetleri yürüten bir kurum olmak


British Cupping Society (BCS)

www.britishcuppingsociety.org

Misyonu:

İnsanlığın yararı için kupa terapisi felsefesini, bilgisini, bilimini ve uygulamasını korumak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak

Amaç:

Kupa Terapisi profesyonellerine liderlik etme
Kupa Terapisi, iyileşme, şifa ve bütüncül sağlık yaklaşıma karşı olumlu bakış geliştirmek
Araştırma, dersler, seminerler, konferanslar, atölyeler düzenlemek; bunlar hakkında kaynak toplamak ve yaymak
Profesyonel gelişme ve Kupa Terapisinin başarısına yardım etmek için bir dinamik stratejik plan oluşturmak ve gerçekleştirmek
Yetişmiş Tıp ve sağlık Profesyonellerinden oluşan bir ekip oluşturmak